FAST SPALTE: Etter nye to uker i de svenske skoger, ble jeg møtt med følgende kommentar fra min gode venn Stabel i båthavna på Selbak: Har du fått skrivesperre på hytta? Noen impulser har du vel mottatt av dine blågule naboer? Nå ja. Impulsene er vel strengt tatt mer åpenbare blant originaler langs Glommas bredder.

Fredrikstad Tidende vil gjerne publisere minneord over mennesker som har gått bort. Minneord bør inneholde en innledning der navn på avdøde og faktakunnskap om bortgangen opplyses, en historikk om avdødes liv og virke og til slutt noen personlige betraktninger om avdøde. Unngå å bli for privat. Minneord må ikke overstige 2000 tegn med mellomrom. Vi ønsker også et digitalt bilde av avdøde. Minneord kan sendes til redaksjonen@f-tid.no

DEBATT: De aller fleste går til tannlegen en gang i året. De tror på gode råd fra fastlegen. Mange kjøper også medisiner på apoteket uten å lese om bivirkninger i følgeskrivet. Vi tror på fagpersoner som ønsker oss vel. Samtidig oppfordres vi til å vise ansvar. Da viruset kom til Norge i februar 2020 sluttet mange å tro.