DEBATT Allerede ved etableringen av Viken fylkeskommune bestemte fylkestinget at de ville søke den nye fylkeskommunen oppløst etter neste Stortingsvalg om det synes å være mulighet for å få flertall i Stortinget. Nå har det vært avholdt møte i Ap’s fylkeslag for Akershus. To AP statsråder og en Ap-statssekretær vil stemme nei til oppløsning av Viken!

DEBATT For noen år siden ble bostedsløse sendt i «eksil» fra Fredrikstad til campinghytter på Utne camping utenfor Sarpsborg. Boligmangelen i byen vår var stor og akutt, og avtale ble inngått for å løse problemene. Det tok mange år hvor det nærmest ble normalen å plassere bostedsløse der. Venstre var imot dette da, og vi ser med bekymring på situasjonen i dag også.

DEBATT Frivillighet Norge – frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som til sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge, arrangerer sammen med Kulturdepartementet, Frivillighetens år i 2022. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og folkevalgte inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, og til å få flere med!

DEBATT Da vi var småbarn lekte vi ute i nabolaget. Om høsten når mørket senket seg, ble vi advart av de voksne: Nå kommer snart «Sorte Dame!». Det var datidens pedagogikk for å få oss til å avslutte leken for kvelden. Vi hadde en til som vi sjøl hadde skapt. Han var hakket hvassere, han het «Sildeben» og hadde visstnok tilhold ved gravstøttene på kirkegården.