Knipleveien stenges helt

NYHETER Knipleveien mellom Onsøyveien og Merkurveien blir helt stengt for gjennomkjøring 8.-10. desember, melder Fredrikstad kommune.

Knipleveien mellom Onsøyveien og Merkurveien er stengt for gjennomkjøring frem til nyttår i forbindelse med vann- og avløpsprosjektet i området.

Busser, utrykningskjøretøy, gående og syklende kan normalt passere.

Men:

Fra onsdag 8. desember til og med fredag 10. desember vil Knipleveien også være stengt for busser og utrykningskjøretøy. (Saken fortsetter under bildet).

OMFATTENDE: Deler av arbeidet i forbindelse med vann- og avløp på strekningen innebærer spunting. Begge foto: Fredrikstad kommune.

Omkjøring for buss

 «Årsaken er at vi skal tilknytte Kniple gård på de nye ledningene, og vi må da grave over Knipleveien,» skriver kommunen i sitt informasjonsskriv sendt ut via media.

Kommunen har dermed satt opp en omkjøring for busslinje 7, som berøres av stengningen:

Denne går mellom Fredrikstad og Ambjørnrød. 
Bussavganger fra bussterminalen og Ambjørnrød nord vil da kjøre via Borggata, Mosseveien og Onsøyveien hele dagen i perioden 8.-10. desember.

Informasjon på holdeplassene

Følgende bussholdeplasser vil da ikke bli betjent:

Knipleveien Trosvik, Christianslund, Kniple, Henriette Frukt, Hanco, Glemmen kirke.

Kommunen opplyser at informasjon vil bli satt opp på de ulike holdeplassene.

Sist oppdatert: 5. desember 2021