Medlemmer av formannskapet kan likevel være meddommere

NYHETER Høyesterett har nylig sørget for at det ikke blir behov for å gjenåpne et stort antall straffesaker fordi formannskapsmedlemmer har sittet som meddommere i sakene.

Det var i høst at dette temaet ble satt på dagsorden, noe som førte til hektisk aktivitet rundt om i kommunene. Problemets kjerne hadde sitt opphav i en lovendring i 2007, som enkelte mente at ikke hadde blitt fulgt opp i praksis:

I lovendringen ble det etter sigende klart at personer som samtidig sitter i formannskapet i en kommune, ikke kan velges til meddommere.

Hensikten var å unngå manipulering

Formannskapet har nemlig det formelle ansvaret for valg av meddommere – selv om bystyret leverer den endelige stemmegivningen. Hensikten med lovverket er å unngå at det etableres grobunn for mistanke om manipulering av disse valgene.

At formannskapspolitikere ikke kan velges, har imidlertid ikke vært helt entydig å lese ut fra selve loven – Domstolloven § 71 nr 9, jf § 68 første ledd. Det fremgår derimot klarere av kommentarutgaven til loven. Her står det:

«Det følger av dette at medlemmene av formannskapet eller det faste utvalget kommunen har gitt valgoppgaven til, ikke er valgbare».

Nå har Høyesterett altså tolket lovverket til at dette likevel ikke gjelder – og årsaken er det grunnleggende skillet mellom tjenestemenn og ombudsmenn i en kommune.

Da dette ble problematisert tidligere i høst, var det mange som så for seg en rettsskandale på nivå med NAV-saken høsten 2019.  Domstoladministrasjonen sendte ut et brev der de ba kommunene om å gjennomgå meddommerlistene og ta ut formannskapsmedlemmene.

Ble fjernet fra listene

Dette ble straks iverksatt – også i Fredrikstad. Kommunen sendte deretter ut brev til de berørte politikerne, etter å ha fått en henvendelse fra Søndre Østfold Tingrett. Her ga kommunen klar beskjed om at de aktuelle politikerne straks skulle fjernes fra listene over meddommere.

Dette gjalt Eva Kristin Andersen (Frp), Bjørnar Laabak (Frp) og Lise Thorsø Mohr (Sp), samt Dan André Syversen (Rødt) og Mohamed Warsame (Ap). (Saken fortsetter under bildet).

EN AV DEM: Frp-politiker og medlem av formannskapet i Fredrikstad kommune, Bjørnar Laabak, var en av dem som fikk en henvendelse fra kommunen i høst om at han ikke kunne stå på listen over meddommere. Henvendelsen viser seg å være noe overilt. Foto: Finn Rune Christiansen

Bakover i tid gjaldt dette også flere andre politikere, og det var et tema i saken at man i så fall måtte gå helt tilbake til meddommerlister fra 2007 dersom det ble aktuelt at et stort antall straffesaker skulle gjenopptas. Er retten i en bestemt sak sammensatt med en ikke valgbar meddommer, er dette opphevelsesgrunn for dommene som er avsagt.

Fredrikstad Tidende har også omtalt saken.

Les dommen fra Høyesterett her.

Grunnleggende skille

Nå melder altså nettsiden Rett24 at Høyesterett har konkludert i saken som startet hele ballet:

Den gjaldt en dom for sovevoldtekt, og hvor en av meddommerne i Frostating var medlem av formannskapet i Giske kommune.

Kjernen i Høyesteretts vurdering er at det  ligger et helt grunnleggende skille mellom tjenestemenn og ombudsmenn i norsk stats- og kommuneskikk.

Avventer brev fra tingretten

Tone Elisabeth Myra fra kommunesekretariatet i Fredrikstad kommune er ukjent med avgjørelsen når Fredrikstad Tidende ringer:

– Dette er nytt for meg. Men vi forholder oss til tingretten i saken, og vil avvente om vi får et brev derfra og eventuelt hva som står der, sier hun i en kort kommentar.

Fredrikstad Tidende oppdaterer saken så snart Søndre Østfold Tingrett har anledning til å kommentere den – noe kontorsjef Wendla Dehli Evensen meddeler til FT i en SMS idag.

Sist oppdatert: 1. desember 2021