– Vi kan ikke sende barna til falleferdige skoler

NYHETER Arne Sekkelsten ble på Fredrikstad Høyres nominasjonsmøte onsdag kveld enstemmig valgt til partiets nye ordførerkandidat.

Det var ingen andre nominerte etter at motkandidat Eivind A. Leister trakk sitt kandidatur forleden.

Sekkelsten har sittet i bystyret siden valget 2019, og har fra før lang politisk erfaring. Blant annet som foreningsleder i Fredrikstad Høyre og representant i Oppegårds kommunestyre fra 1999 til 2007. (Saken fortsetter under bildet).

ARNE SEKKELSTEN. Foto: Gunnar Bodahl-Johansen

Han beskrives som en brobygger mellom partier, en god retoriker og en folkelig politiker med stor respekt i partiet. Truls Velgaard, gruppeleder i Fredrikstad Høyre, sier det er grunn til å glede seg over nominasjonsprosessen. (Saken fortsetter under bildet).

ORDFØRERKANDIDAT: Arne Sekkelsten (nummer to fra venstre i bildet) i samtale med partifelle Rita Holberg under nominasjonsmøtet på Fredrikstad Handelsstands Forening onsdag kveld. Foto: Sebastian Hens Gansmoe.

Føler ydmykhet

– Det var ikke opplagt at jeg skulle si ja til å bli Fredrikstad Høyres ordførerkandidat. Det er en stor oppgave å ta kampen opp med Arbeiderpartiet. Men jeg skal ikke gjøre dette alene, men sammen med hele partiet. Jeg håper og tror at jeg skal kunne løfte frem viktige politiske saker, sa Arne Sekkelsten etter at han enstemmig ble valgt til Fredrikstad Høyres nye ordførerkandidat.

Sekkelsten sa i sin tale til møtet at han føler ydmykhet og ærefrykt i møte med oppgaven. Han lovte å løfte frem de viktige sakene i byen og å lytte til befolkningen.

Nominasjonskomiteens leder Sigvart Hovland fortalte at nominasjonskomiteen blant annet hadde lagt stor vekt på Arne Sekkelstens politisk erfaring, vilje og evne til over tid å stå på for Høyres politikk og hans evne til å delta i den politiske debatten.

Økonomi i ulage

Til Fredrikstad Tidende sier Sekkelsten at en av de viktigste oppgavene i tiden fremover vil være å få orden på kommunens økonomi. Han ønsker samtidig større investeringer i oppussing av skolebygg og i å rette opp øvrig etterslep i kommunen. Han påpeker også at dette vil være med på å skape flere arbeidsplasser.

På spørsmål om han mener kommunens økonomi er i ulage svarer Sekkelsten ja. Han mener vi i dag holder på med for mye på en gang, og har mistet fokus på kjerneoppgavene til kommunen. Fredrikstad Høyre ønsker å vie totalt en halv milliard til disse oppgavene. Når vi spør hvor disse pengene skal komme fra viser Sekkelsten til partiets budsjettforslag, som vil bli lagt frem torsdag.

Sekkelsten trekker frem tre oppgaver han vil prioritere: Få orden på kommunens økonomi, sørge for at skolene blir bedre vedlikehold og legge til rette for at kommunen kan etablere nye arbeidsplasser.

– Vi kan ikke sende barna til falleferdige skoler

– Fordi kommunens økonomi er ute av lage, må kommunen konsentrere seg om kjerneoppgavene. Vi kan ikke vedta arbeidsplasser, men familier som skal etablere seg i Fredrikstad spør etter tomter, barnehageplasser og gode skoler. Vi kan vi ikke tilby barnefamilier leiligheter i sentrum og falleferdige skoler. Derfor må vi sette av penger til oppussing. Vi må gjøre Fredrikstad til en mer attraktiv by, sier Høyres nye ordførerkandidat.

Sekkelsten peker også på at kommunen har brukt en halv milliard kroner på Onsøyheimen samtidig som kommunen nedlegger andre sykehjemsplasser, slik at man sitter igjen med fem nye sykehjemsplasser.

Sekkelsten avviser at Høyres bystyrerepresentanter er passive i bystyret. Han peker på at Fredrikstad Høyre er inne i et generasjonsskifte, og at flinke folk er på vei inn og opp i partiet.

– Men det er naturligvis en kontinuerlig prosess å utvikle partiets politikere slik at de kan markere seg i debatten, fastslår Arne Sekkelsten.

Sist oppdatert: 25. november 2021