Her svir kommunen av 300.000 skattekroner av hvert år

NYHETER Ordfører Siri Martinsen (Ap) vil ikke svare på Fredrikstad Tidenes spørsmål om hun ville latt sin egen eiendomsmasse stå tom over flere år slik tilfellet er blitt med kommunal-eide Emil Mørchs Minne. Hun har heller ingen formening om denne bygningsmassen skal selges eller brukes til andre formål.

Hele 300.000 kroner i året koster det skattebetalerne å være eiere av institusjonen i Borge som fra 2019 «plutselig» ikke lenger skulle brukes som sykehjem. Her løper fyrings- og forsikringsutgiftene løpsk uten at verken politikerne eller byråkratene har noen overdreven interesse av å få tettet pengesluket. (Saken fortsetter under bildet).

KOSTER PENGER: Emil Mørchs Minne krever pengebruk. Foto: Finn Rune Christiansen

-Har ingen kommentarer

Sist fredag morgen sendte Fredrikstad Tidende disse spørsmålene til ordfører Martinsen:

*Kommunen «blør» cirka 300.000 kroner i året i driftsutgifter knyttet til disse lokalene; hva tenker du om å bruke skattebetalernes penger på denne måten?

*Føler du at du har et ansvar som byens øverste politiker med å få ryddet opp i dette?

*Kommunens administrasjon har ingen planer om verken å leie eller selge – bygget skal heller være med i en kommunal plan fram mot 2040 – hva mener du?

*Du er selv eier (medeier) av flere eiendommer; ville du latt din egen eiendomsmasse stå tom over mange år?

*Tror du det igjen er aktivitet i Emil Mørchs-lokalene i løpet av neste år?

Og slik svarer Martinsen mandag formiddag:

«Jeg er enig i at dette har tatt for lang tid. Samarbeidspartene kommer derfor til å påpeke dette i budsjettet. Vi ønsker raskere avklaringer når det gjelder videre bruk av kommunens bygningsmasse ved utflyttinger etc. Det er ikke bra at bygninger står tomme for lenge uten en klar plan.»

Dette er alt hva ordføreren melder tilbake i sin e-post.

Når Fredrikstad Tidende ber Martinsen – som selv er medeier i Martinsen Eiendom som de senere årene har hatt plussresultater i mangemillionersklassen – svare på de fem spørsmålene hver for seg, kommer dette svaret:

«Jeg har ingen kommentarer utover det jeg har sagt» (Saken fortsetter under bildet).

HUSEIER: Ordfører Siri Martinsen er selv medeier i et eiendomsselskap i byen. Foto: Finn Rune Christiansen.

Omtales i plan mot 2040

Ifølge byggutviklingssjef Andre Hauge Aanes i Fredrikstad kommune finnes det i dag ingen konkrete planer for hva de 3231 ledige kvadratmeterne på den seks måls store eiendommen i Roald Amundsensvei skal brukes til.

Fredrikstad Tidende: -Hvor mye koster det å eie (drive) dette huset pr. måned (eller år) – altså hva beløper strøm- og eventuelle andre fyringskostnader seg til, forsikringer? (kommunale avgifter finnes kanskje ikke?)

Hauge Aanes: -Kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av bygget nå som det er fraflyttet, ligger på cirka 25 prosent av det de gjorde da sykehjemmet var i full drift. I 2018 utgjorde fdv kostnadene på bygget ca. 1million kroner. Dette inkluderer også kommunale avgifter.

Fredrikstad Tidende: -Hva skal skje med Emil Mørchs-bygget? Skal det selges? Leies ut? Rives?

Hauge Aanes: -Det foreligger per nå ikke konkrete planer for bygget Emil Mørchs Minne. Bygget er omtalt i Plan for helse- og omsorgsbygg mot 2040 (del 1). Bygget vil også inngå i del 2 av planen som skal legges fram til politisk behandling i 2022.

Fredrikstad Tidende: -Hva er framdriftsplanen – altså; når vil det være slutt på at huset bare står tomt?

Hauge Aanes: -Det foreligger per nå ikke konkrete planer for bygget Emil Mørchs Minne. Bygget er omtalt i Plan for helse- og omsorgsbygg mot 2040 (del 1). Bygget vil også inngå i del 2 av planen som skal legges fram til politisk behandling i 2022, gjentar byggutviklingssjefen.

Fredrikstad Tidende: -Får kommunen mange spørsmål fra f.eks interesserte som vil kjøpe eller leie?

Hauge Aanes: -Kommunen har ikke fått noen konkrete henvendelser fra interessenter som vil kjøpe eller leie.

Sist oppdatert: 24. november 2021