Kommunen vil ha økt åpenhet

NYHETER Under forutsetning av politisk tilslutning, innfører kommunen nå en permanent ordning med at et utvalg politiske møter streames slik at publikum kan følge møtene der de er. I tillegg skal møteprosessene gjøres enklere ved hjelp av mer teknologi.

Spesifikt gjelder dette møtene i helse-ogvelferdsutvalget, oppvekstutvalget, tekniskutvalg, kultur-og miljøutvalget, planutvalget og administrasjonsutvalget.

Det blir også publisert opptak av disse møtene.

«Å ta i bruk en digitalplattform for møtegjennomføring, med funksjoner som automatisk møteinnkalling, talerliste, innsending av forslag, avstemninger og automatisering av møteprotokollen,vil kunne forbedre og effektivisere møtegjennomføringen og møteopplevelsen, for både politikere, tilhørere/offentligheten og administrasjonen,» står det i begrunnelsen for at saken nå tas opp til politisk behandling førstkommende torsdag.

I saksfremlegget heter det også at kommunedirektøren, for å fremme innbyggermedvirkning og åpenhet, har satt sammen en arbeidsgruppe som etter hvert skal foreslå tiltak når det gjelder kommunikasjonsstrategi som skal fremme nettopp en slik åpenhet. I tillegg skal gruppen foreslå konkrete tiltak.

Sist oppdatert: 23. november 2021